Main

Home Page

Main.HomePage History

Hide minor edits - Show changes to output

June 08, 2019, at 11:07 AM by GeorgesSchutz -
Changed line 21 from:
Fir unzefänken kennen all Informatiounen beim ''Arlette Juchemes'' oder ''Georges Schutz'' nogefrot ginn:
to:
Fir unzefänken kennen all Informatiounen beim (:comment ''Arlette Juchemes'' oder:) ''Georges Schutz'' nogefrot ginn:
June 08, 2019, at 11:03 AM by GeorgesSchutz -
Changed line 22 from:
* A. Juchemes: 661656562 (no 17h) | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
to:
(:comment * A. Juchemes: 661656562 (no 17h) | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu :)
Changed line 22 from:
* A. Juchemes: 661656562 (no 17h)| email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
to:
* A. Juchemes: 661656562 (no 17h) | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
Changed line 22 from:
* A. Juchemes: 661656562 | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
to:
* A. Juchemes: 661656562 (no 17h)| email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
April 28, 2015, at 01:05 PM by GeorgesSchutz -
Changed line 22 from:
* A. Juchemes: 621271917 | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
to:
* A. Juchemes: 661656562 | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
May 15, 2014, at 06:06 PM by GeorgesSchutz -
Changed lines 21-22 from:
Fir unzefänken kennen all Informatiounen beim ''Georges Liesch'' oder ''Georges Schutz'' nogefrot ginn:
to:
Fir unzefänken kennen all Informatiounen beim ''Arlette Juchemes'' oder ''Georges Schutz'' nogefrot ginn:
* A. Juchemes: 621271917 | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
Deleted line 23:
* A. Juchemes: 621271917 | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
May 15, 2014, at 06:01 PM by GeorgesSchutz -
Changed line 10 from:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.HomePage|Chalet-Kalenner]])
to:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.ChaletCal|Chalet-Kalenner]])
April 28, 2014, at 10:30 PM by GeorgesSchutz -
Deleted line 21:
* G. Liesch: 661588011 | e-mail: georges-dot-liesch-at-education.lu
Added line 23:
* A. Juchemes: 621271917 | email: arlette-dot-juchemes-at-differdange.lu
April 02, 2013, at 01:27 PM by GeorgesSchutz -
Changed line 8 from:
Et geet och een Flyer deen een als [[Attach:FlyerChaletHondsbesch.pdf|PDF kann eroflueden]]
to:
Et geet och een Flyer deen een als [[Attach:flyer_version_3_April_2013.pdf|PDF kann eroflueden]]
April 02, 2013, at 01:22 PM by GeorgesSchutz -
Changed lines 7-8 from:
* Wat fir [[Infrastrukture|Infrastrukture]] ass an dem Chalet a wat kann ech notzen
to:
* Wat fir [[Infrastrukture|Infrastrukture]] ass an dem Chalet a wat kann ech notzen\\
Et geet och een Flyer deen een als [[Attach:FlyerChaletHondsbesch.pdf|PDF kann eroflueden]]
March 31, 2013, at 05:12 PM by GeorgesSchutz -
Changed lines 5-7 from:
* Wéi kann ech de Chalet lounen

* Wat fir Infrastrukture ass an dem Chalet a wat kann ech notzen
to:
* Wéi kann ech de [[Reservatioun|Chalet lounen]]

* Wat fir [[Infrastrukture|Infrastrukture]] ass an dem Chalet a wat kann ech notzen
January 25, 2011, at 11:03 PM by GeorgesSchutz -
Changed lines 21-22 from:
* G. Liesch: 661588011 georges-dot-liesch-at-education.lu
* G. Schutz: 691822388 georges-dot-schutz-at-internet.lu
to:
* G. Liesch: 661588011 | e-mail: georges-dot-liesch-at-education.lu
* G. Schutz: 691822388 | e-mail: georges-dot-schutz-at-internet.lu
October 02, 2010, at 08:14 PM by GeorgesSchutz -
Changed line 9 from:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle Kalenner [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.HomePage?logdate=201009]
to:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.HomePage|Chalet-Kalenner]])
October 02, 2010, at 08:12 PM by GeorgesSchutz -
Changed lines 28-30 from:
* OpenStreetMap link
* geoportal
.lu link
* Koordinaten 59:90 / 66:50
to:
* [[http://www.openstreetmap.org/index.html?mlat=49.5328&mlon=5.8905&zoom=15|OpenStreetMap link]]
* [[http://map.geoportail.lu/?zoom=10&X=66493.8125&Y=59897.26367&layers=addresses&layers_indices=3&layers_opacity=1&layers_visibility=true|geoportal.lu link]]

* Koordinaten 59:90 / 66:50
Changed line 9 from:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle Kalenner [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.HomePage?logdate=201009¦Kalenner]]
to:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle Kalenner [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.HomePage?logdate=201009]
Changed line 9 from:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle Kalenner [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.HomePage?logdate=201009]]
to:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle Kalenner [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.HomePage?logdate=201009¦Kalenner]]
Changed line 9 from:
* De Kalenner vun dem Chalet
to:
* De Kalenner vun dem Chalet (hei den link ob den aktuelle Kalenner [[http://www.lgsd.lu/fdgs/index.php?n=ChaletCal.HomePage?logdate=201009]]
Changed lines 22-30 from:
* G. Schutz: 691822388 georges-dot-schutz-at-internet.lu
to:
* G. Schutz: 691822388 georges-dot-schutz-at-internet.lu

\\\

:Adress: Nidderkuer - 175, av de la Liberté, L4602 Déifferdang

* OpenStreetMap link
* geoportal.lu link
* Koordinaten 59:90 / 66:50
Added lines 17-18:

\\\
Changed lines 3-4 from:
Op dëser Säit fann Dir alles zu dem Chalet:
to:
Op dëser Säit fann Dir, '''an der nächster Zukunft''', alles zu dem Chalet:
Changed lines 16-20 from:
** zum Hondsbësch
to:
** zum Hondsbësch

Fir unzefänken kennen all Informatiounen beim ''Georges Liesch'' oder ''Georges Schutz'' nogefrot ginn:
* G. Liesch: 661588011 georges-dot-liesch-at-education.lu
* G. Schutz: 691822388 georges-dot-schutz-at-internet.lu
Changed lines 1-12 from:
Welcome to PmWiki!

A local copy of PmWiki's
documentation has been installed along with the software,
and is available via the [[PmWiki/documentation index]].

To continue setting up PmWiki, see [[PmWiki/initial setup tasks]].

The [[PmWiki/basic editing]] page describes how to create pages
in PmWiki. You can practice editing in the [[wiki sandbox]].

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org .
to:
Ee schéine Bonjour op der Homepage vum Chalet Hondsbësch.

Op dëser Säit fann Dir alles zu dem Chalet:

* Wéi kann ech de Chalet lounen

* Wat fir Infrastrukture ass an dem Chalet a wat kann ech notzen

* De Kalenner vun dem Chalet

** Wéini ass de Chalet nach fräi / scho reservéiert
** Soss speziell Aktivitéiten an a ronderëm de Chalet

* Historesches
** zu dem Chalet
** zum Hondsbësch