Main

Reservatioun

De Chalet Hondsbësch ass virrangeg als Chalet fir den Hebergement vun Jugendgruppen geduecht. Dowéinst hale mer am Prinzip d'Schoulvakanzen emol fir dës Zilgrupp fräi.

Mir kennen awer grondsätzlecht 3 Typen vun Zilgruppen:

  1. Scoutsgrupp déi engem vun den zwee Weltverbänn (WAGGGS, WOSM) ugehéieren
  2. Jugendgruppen déi enger offizieller Organisatioun ugehéieren
  3. Firmen an Privat Persounen

Fir unzefänken kennen all Informatiounen beim Georges Schutz nogefrot ginn:

  • G. Schutz: 691822388 (no 19h00) | e-mail: georges-dot-schutz-at-gmail.com

Da get et och een Kalenner vum Chalet wou een erausfannen kann wéini schon reservéiert/verlount oder nach fräi ass.